Anasayfa Fotoğraf Galerisi İletişim Haber/ Yazı gönder Linkler Siteyi öner Yöneticiler
Ana Menü
Ziyaretci Sayacı
Pazartesi1122
Salı505
Çarşamba753
Perşembe1033
Cuma1205
Cumartesi1254
Pazar1335
Toplam:4232446
En Çok:3510
Yeni Şiirler
· Bilmem neden böyle derler.
(2072 okuma)
· Dalkaraya Selam.
(1974 okuma)
· Ali-pıse Öl demedi ki öleyim
(2122 okuma)
· Yar halimden bilmedi
(1922 okuma)
· Ali-Pıse göçtü muhtarım
(2290 okuma)
· Perişan Köyler Perişan.
(2078 okuma)
· ÜÇ BEŞ
(1945 okuma)
· Beklerim daha bu sene..
(2148 okuma)
· Bizde
(1848 okuma)
· ANNE
(2058 okuma)

Toplam 122 şiiri kayıtlı
Izlenimler
su ana kadar
11529913
sayfa izlenimi aldik. Baslangiç: 15.Agustos 2006
Köylerimiz: ÇİMENTO EYLEMİ
bilaluzum bildirdi: " NARLI DA ÇÖP ÇİMENTO EYLEMİ

Arkadaşlar aşağıda sunulan metin 17 sivil toplum kuruluşunun Kahramanmaraş valiliğine 17.03.2008 günü Valilik ziyaret edilerek sunulan dilekçedir. Vali bey bu olayda pek de hoşnut kalmadı. Ama, bu duyarlılık devam ettiği müddetçe insan ve doğaya sahip çıkıldığı müddetçe, bu gibi can sıkıcı olaylara alışmak gerekecek gibime gelir. Anayasanın ilgili maddesini bir önceki yazımda belirtmiştim. Halk yasaldır, bu işletmelerin sahipleri ise yasal olmayan bir yoldalar. Dönülmesi gereken bir yoldur. Doğamızı, geleceğimizi karartmak kimsenin hakkı olmamalıdır.


Ankara da gelen adı geçen kurumların temsilcileri, topluca narlıya gelip halka bir açıklama yaptılar. İki gündür yöremizi gezerek incelemeler yapıyorlar. Daha net bir sonuç yok ortada, ülkemizde Hukuk ağır işlediğinden, daha keşif yapılmadı. Keşif sonuncunu beklemek gerekiyor. Gelişmelerden haberimiz oldukça size de aktaracağız. Selamlar.


KAHRAMANMARAŞ VALİSİ
Sayın Mehmet Niyazi TANILIR
Beyaz adımlar platformu olarak, ülkemizin dört bir yanındaki çevre sorunlarına karşı bilimsel ve hukuksal açıdan mücadele etmekteyiz. platform olarak şu ana kadar Bergama, Uşak-Eşme, İda dağları, (kaz dağları) Artvin, Cerattepe, Tunceli Ovacık, Rize- Fındıklı, Sinop ve ülkemizin pek çok yöresinde çevre ve insan sağlığı açısında tehlike yaratan faaliyetlere karşı bilimsel ve teknik anlamda eleştirilerimizi pek çok belge, rapor, broşür, kitap ve basın açıklamaları ile dile getirdik. Kendi doğasına, toprağına çocuklarının geleceğine sahip çıkan yöre insanlarının yanında olduk. Yöre yurttaşlarının açtığı davalara müdahil olduk ya da birlikte davalar açtık.
Yaklaşık iki yıldır, Pazarcık- Narlı ovası’nda kurulmaya başlanan iki adet çimento fabrikası ve bir çöp tesisi ile ilgili, alanında uzman olan çok sayıda bilim insanı ve hukukçu ile birlikte çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonucu olan 30 adet bilimsel rapor ve belgeden oluşan klasör incelendiğinde bu çabamız daha iyi anlaşılacaktır. Sunmuş olduğumuz belgeler incelendiğinde gerek çimento fabrikaları, gerekse çöp tesisinin Narlı ovası’nı yaşanmaz hale getireceği bilimsel olarak kanıtlanmaktadır.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nde açılmış 8 adet davamız, keşif ve bilirkişi incelemesi aşamasındadır. Açılan davalarda yöre yurttaşlarının yanında, Çevre mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası da davacı olmuştur. Çağdaş Hukukçular Derneği ve çevre için Hekimler Derneği da yöre yurttaşları yanında müdahil olma kararı alan halihazırda ki, kurumlardır. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla sayıda çevreci kurum ve kuruluş açılan davalarda davacılar yanında müdahil olmaya hazırlanmaktadır.

Açılan davalara Türkiye’deki çevreci kamuoyunun ilgisinin yoğunlaşmasının en önemli nedeni, şüphesiz bu tesislerin, tarımsal potansiyeli ve su kaynaklarının zenginliği açısından ülkemizde eşi bulunmayan Narlı ovası’na kurulmasıdır. Diğeri ise, hem çimento fabrikalarının hem de çöp tesisinin küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarını en fazla üreten faaliyetler olmalarıdır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; her iki çimento fabrikasının çimento ve klinker üretiminin yıllık kapasitesi yaklaşık on milyon ton/yıldır. Bu da Narlı ovası’na aslında ortalama kapasitede 10-15 adet çimento fabrikasının birden kurulması anlamına gelir. Türkiye’de mevcut 56 adet çimento fabrikasının yıllık toplam üretim kapasitesi kırk üç milyon ton/yıl olduğu düşünülürse, anlatmak istediğimiz durumun vahameti daha net görülecektir. Nitekim her iki çimento fabrikasında bir yılda kullanılacak linyit ve Petro kok karışımı kömür miktarı bir milyon nüfuslu Kahramanmaraş İli’nin yıllık toplam kömür tüketiminin yedi katını geçmektedir.

Çimento fabrikaları arsındaki mesafe kuş uçuşu üç kilometredir. Dünyanın hiçbir yerinde birbirine yakın iki çimento fabrikası kurulamaz. Buna rağmen fabrikalarla ilgili izinler alınırken bu husus ısrarla görmezden gelinmiştir. Valiliğinize bağlı il Çevre ve Orman müdürlüğü tarafından verilen en son izinlerde de aynı görmezden gelme tutumunda ısrar edilmektedir.
DTP raporlarında ve Türkiye Çimento Müstasilleri birliğinin verileri, Türkiye de yeni çimento fabrikalarına ihtiyaç olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Yaratılacak sınırlı istihdam olanağı ile ovaya vereceği zararlar karşılaştırıldığında fabrikaların kurulmasında kamu yararı olmadığı açıktır.

Çöp sorununun çağımızın bir sorunu olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bunun için teknolojinin tüm imkânları ile çöplerin bertaraf ve yeniden kazanımı için çok sayıda bilimsel teknik alternatif geliştirilmiştir. Özellikle yer seçimi konusun, katı atık bertaraf tesisleri açısından en kritik noktayı oluşturmaktadır. Hava sirkülâsyonunun olmadığı, yöredeki köylerin içme ve kullanım suyu ihtiyacının karşılandığı, verimli bir ovanın ortasına böyle bir tesisin kurulması doğru değildir. Sunmuş olduğumuz resmi belgeler ve bilimsel raporlar incelendiğinde, bölgenizdeki merkez ilçe belediyesi başta olmak üzere, 8 belediyenin kentsel ve tıbbi atıklarının döküleceği bir tesis için son derece eksik ve yanlış bilgilerle ÇED olumlu görüşünün alındığı görülecektir. Seçilen yerde doğu Anadolu fay ana fay hattı geçmektedir. Toprak yapısı ise Hoya Formasyonu olarak nitelendirilen geçirgen özellikte bir yapıdır. Bu haliyle çöp tesisinin bir bertaraf tesisinden ziyade, ilkel ve bilimsellikten uzak, bir vahşi depolama tesisi söz konusudur. Bu haliyle söz konusu alana dökülecek evsel atıkların içindeki metal atıklar, toprağa ve suya karışarak kanserojen etkiler doğuracaktır. Atıkların toprakta oluşturacağı kimyasal kirlilik ovanın toprak yapısını bozacağı gibi, çeşitli kimyasal reaksiyonlara yol açarak bazı zehirli element tuzlarının çözülmesiyle başta insanlar olmak üzere ovadaki tüm canlı yaşamı tehlike altına girecektir. Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için yeterli altyapı oluşturulmadan çöplerin dökülmesi mümkün değildir. Doğaya bu şekilde tıbbi atık bırakılması bölgede salgın hastalıkların yaşanması kaçınılmazdır. Bu tesise tıbbi atık bırakılamaz. Böylesi bir tesisin sadece Narlı ovasına değil, ülkemizin herhangi bir yöresine kurulmasını kabul etmek mümkün değildir.

Türkiye de yargının geç işlemesi nedeniyle, özellikle çöp tesisi ile ilgili hukuksal girişimlerimize rağmen, henüz açılan davalarımız sonuçlanmamıştır. Açtığımız davalarda keşif ve bilirkişi incelemesi dahi yapılmamışken, iş makineleri çöp alanında çalışmaya başlamıştır. Bu nedenle anayasal güvence altına alınan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” savunan yöre yurttaşları ile kolluk kuvvetleri karşı karşıya gelmekte ve üzücü olaylar yaşanmaktadır. Maalesef son günlerde, Kahramanmaraş, gözaltına alınan yaralanan ve haklarında soruşturma başlatılan insanlarla kamuoyunun gündemine gelmeye başlamıştır.

Beyazadımlar platformunu oluşturan kurum ve kuruluşlar olarak, yöre halkının tepkisinin anlaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Buna rağmen tamamen yasalar çerçevesinde dile getirilen ve bundan sonra da getirilecek olan bu tepkiler sırasında istenmeyen olayların önüne geçilmemektedir.
Konunun hassasiyeti, bölgenin özgün dinamikleri birlikte düşünüldüğünde Tarihisel olarak son derece kritik bir dönemde geçildiğinin farkındayız. Bu farkındalık nedeniyle kamu kurumları ve demokratik kitle örgütleri olarak toplumsal sorumluluklarımız nedeniyle sayin Valiliğiniz ile görüşme ihtiyacını gördük.
Çimento fabrikaları henüz faaliyetlerine başlamamıştır. Ancak çöp alanında iş makinelerinin çalışması nedeniyle her gün yeni gerilimler ve üzücü olaylar yaşanmaya devam etmektedir. Yaşanan gerilimli ortamın bir an önce sona erdirilmesi açısından yargılama süreci tamamlanana kadar çalışmaların durdurulması gerekmektedir. Aksi taktirde, başta salgın hastalıklar, toprak ve hava kirliliği , yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesi, ekonomik zararlar, ekolojik dengenin bozulması, yöre yurttaşlarının devlete olan güven duygularının sarsılması
Yasal yetki, görev ve sorumluluğunuz çerçevesinde gereğini arz ederiz. 17.03.2008..


BEYAZADIMLAR PLATFORMU

Ankara 78’liler Derneği. Çağdaş Hukukçular Derneği, Disk Genel- İş, Disk-Dev-Maden Sen, Ekoloji kolektifi, Halkevleri, İnsan Hakları derneği, Kesk- ESM, ODTÜ Öğretim elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği.

Gönderen Bilal Üzüm 18.03.2008….
"

Tarih: 18.03.2008 Saat: 19:00 Gönderen: musacoep


 
ilgili Baglantilar
· Daha fazla Köylerimiz
· Haber gönderen yusufkirlitas


En çok okunan haber: Köylerimiz:
Bilal Üzum(MİLYANLI ÜNGÜT KÖYÜ NÜN BİLİNDİĞİ

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 4.5
Toplam Oy: 2


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayirin:

Mükemmel
Çok iyi
iyi
idare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdirilabilir Sayfa Yazdirilabilir Sayfa


Copyright © 2008 ungutmilyanli.com Tüm Haklari ungutmilyanli.com\'e Aittir.Web sitemizin içerik kod
yaziliminin bir kismi, php-nuke gurubuna aittir